Hỏi đáp
Skip portletPortlet Menu
Câu hỏi: Trường hợp dự án đầu tư vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư của Luật Đầu tư vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư của luật khác thì việc ưu đãi đầu tư áp dụng như thế nào?
Trả lời: Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng được các điều kiện ưu đãi của một số Luật thì dự án đầu tư chỉ được chọn mức ưu đãi cao nhất của một Luật mà dự án đáp ứng đủ điều kiện.
Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài có được phép kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng tại Việt Nam hay không?
Trả lời: Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh, trong đó vốn góp nước ngoài chiếm đa số, và công ty 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ khách sạn và nhà hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, để được phép cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải đầu tư, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn tại Việt Nam. Hạn chế này được duy trì đến năm 2015
Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài có được phép thành lập công ty lữ hành 100% vốn nước ngoài hay không?
Trả lời: Theo cam kết gia nhập WTO thì Việt Nam chưa cam kết hình thức công ty 100% vốn nước ngoài đối với dịch vụ lữ hành. Để được cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam, nhà đầu tư phải liên doanh với một đối tác Việt nam
Câu hỏi: Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài?
Trả lời: Theo cam kết gia nhập WTO thì các doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài được phép tổ chức đưa khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam (inbound), đồng thời được phép cung cấp dịch vụ lữ hành nội địa nhưng phải là một phần của dịch vụ đưa khách du lịch vào Việt nam. Các doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài không được tổ chức tour tham quan nước ngoài cho khách du lịch Việt Nam (outbound). Hướng dẫn viên du lịch trong các doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam.
<<   <  1  >  >>  

Xin mời gửi câu hỏi của bạn tại đây
 
 
 
 
Video Giới thiệu Nghệ An
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng