(31/08/2015 02:58 PM)
(31/08/2015 02:06 PM)
(31/08/2015 11:21 AM)
(31/08/2015 11:18 AM)
(31/08/2015 11:09 AM)
(28/05/2013 08:42 AM)
Quy trình đối với các dự án đầu tư trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tập trung được thực hiện tại bộ phận giao dịch một cửa Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An theo Sơ đồ sau đây:
(28/05/2013 08:11 AM)
Điều kiện đầu tư
(28/05/2013 08:01 AM)

Tại Việt Nam, hệ thống luật chính điều chỉnh các hoạt động đầu tư là Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006.

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Video giới thiệu nghệ an
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng