(06/05/2018 03:07 PM)
(27/03/2017 02:46 PM)
Quyết định về việc phê duyệt báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Săng lẻ Tương Dương đến năm 2020
(21/08/2015 04:38 PM)
(19/08/2015 03:14 PM)
(28/07/2015 07:27 AM)
Thu hút đầu tư các dự án có phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của Nghệ An, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững. Ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều lao động, chiếm ít diện tích, thân thiện với môi trường; sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên; hạn chế đến mức thấp nhất các dự án có công nghệ, thiết bị lạc hậu và sử dụng đất lớn.
(28/05/2013 07:57 AM)
Hỗ trợ về chi phí san lấp mặt bằng, kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án (đường giao thông, đường điện), đào tạo lao động... theo Quy định tại các Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND ngày 6/9/2007 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh Nghệ An.
(28/05/2013 07:52 AM)

Hệ thống thuế Việt Nam được áp dụng chung cho cả doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các loại thuế sau:

(28/05/2013 07:47 AM)
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư
(28/05/2013 07:38 AM)
Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) Phủ Quỳ được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch phát triển đến năm 2020 tại Quyết định số 3874/QĐ-UBND.NN ngày 31/8/2010 với các nội dung chính như sau:
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Video giới thiệu nghệ an
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng