Danh bạ địa chỉ các cơ quan liên quan
 
Danh bạ địa chỉ các cơ quan liên quan (28/05/2013 09:16 AM)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 20 - Trường Thi - TP.Vinh 

ĐT: (84.38) 3592 246/ 3592 245; Fax:

Email: khdt@nghean.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển

Địa chỉ : 20 - Trường Thi - TP.Vinh/ 

ĐT: (84.38) 3592 246/ 3592 245; Fax: 3592 245

Email: khdt@nghean.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh

Địa chỉ: Số 03 - Trường Thi - Vinh

ĐT: (84.38) 3844 522; Fax:

Email: vpubnd@nghean.gov.vn

Ban Quản lý KKT Đông Nam

Địa chỉ: 09 - Đại lộ Lê Nin- TP.Vinh/ 

ĐT: (84.38) 3835146; Fax:

Email: bqlkktdn@nghean.gov.vn

Sở Xây dựng

Địa chỉ: 08 - Trường Thi - TP.Vinh

ĐT: (84.38) 3844 691; Fax:

Email: xd@nghean.gov.vn

Sở Tài nguyên & Môi trường

Địa chỉ: Số 31 - Quang Trung - TP.Vinh  

ĐT: (84.38) 3586 732/ Fax:

Email: tnmt@nghean.gov.vn

Sở Giao thông Vận tải

Địa chỉ: Số 47 – Lê Hồng Phong

ĐT: (84.38) 3844 530; Fax:

Email: gtvt@nghean.gov.vn

Sở Công Thương

Địa chỉ: Số 70,72 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Vinh

ĐT: (84.38) 3844 970; Fax:

Email: ct@nghean.gov.vn

Sở Nông nghiệp & PTNT

Địa chỉ: Số 129 - Lê Hồng Phong – TP Vinh

ĐT: (84.38) 3835 993/ Fax:

Email: nnptnt@nghean.gov.vn

Sở Văn hoá -TT và Du lịch

Địa chỉ: 74 - Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh

ĐT: (84.38) 3844 511; Fax:

Email: vhttdl@nghean.gov.vn

Sở Lao động TB & Xã hội

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - TP.Vinh/  

ĐT: (84.38) 3567 574/ Fax:

Email: ldtbxh@nghean.gov.vn

Sở Thông tin & Truyền thông

Địa chỉ: Số 06 – Lê Hoàn - TP Vinh

ĐT: (84.38) 3599 522; Fax:

Email: tttt@nghean.gov.vn

Sở Khoa học & Công nghệ

Địa chỉ: Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai – Vinh

ĐT: (84.38) 3844 500/ Fax:

Email: khcn@nghean.gov.vn

Sở  Ngoại vụ

Địa chỉ: Số 144 - Đinh Công Tráng - TP.Vinh

ĐT: (84.38) 3833 669; Fax: (+84) 38

Email: ngoaivu.@nghean.gov.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 67 - Nguyễn Thị Minh Khai- TP Vinh  

ĐT: (84.38) 3841 161/ Fax:

Email: gddt@nghean.gov.vn

Sở Y tế

Địa chỉ: Số 18 - Trường Thi - TP.Vinh

ĐT: (84.38) 3844 791; Fax:

Email: yt@nghean.gov.vn/   

Sở Tài chính

Địa chỉ: Số 64 - Nguyễn Thị Minh Khai

ĐT: (84.38) 3845 251; Fax:

Email: tc@nghean.gov.vn/         

Cục Thống kê

Địa chỉ: Số 05 - Trường Thi - TP.Vinh/ 

ĐT: (84.38)3844 963; Fax:

Email: ctk@nghean.gov.vn

Cục thuế Nghệ An

Địa chỉ: 15 – Đại lộ V.I. Lê Nin - TP.Vinh

ĐT: (84.38) 3842 240; Fax:

Email: ctna@nghean.gov.vn

Cục Hải quan

Địa chỉ: 28 - Trường Thi - TP.Vinh

ĐT: (84.38) 3842 213/  Fax:

Email: chq@nghean.gov.vn

 
 |  Đầu trang

 
 
 
 
Video giới thiệu nghệ an
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng