Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
 
Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu (01/08/2014 09:02 AM)

 

ĐVT

2010

2011

2012

Sơ bộ 2013

Thủy sản đông lạnh

Tấn

320

351

-

-

Đường kính

Tấn

-

5 741

1 715

717

Chè

Tấn

5 380

5 601

3 694

4 854

Cà phê hạt

Tấn

360

15

192

57

Gạo tẻ

Tấn

15 544

10 155

10 416

75

Hạt tiêu

Nghìn USD

3 202

3 029

2 010

679

Cao su

Tấn

2 696

1 479

1 475

452

Hàng nông sản khác

Nghìn USD

36 414

48 690

55 814

54 725

Sản phẩm bằng nhựa Plastic

Nghìn USD

1 077

1 864

2 575

2 054

Hàng dệt may

Nghìn USD

3 246

5 110

9 834

31 705

Quần áo dệt kim

Nghìn cái

377

550

521

964

Sản phẩm gỗ

Nghìn USD

1 900

2 710

2 561

1 172

Hàng thủ công mỹ nghệ

Nghìn USD

1 775

3 828

1 831

1 937

Tinh bột sắn

Tấn

70 432

48 690

126 850

119 835

Nhựa thông

Tấn

-

295

866

853

Nguồn: Niên giám thống kê Nghệ An năm 2013

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Video giới thiệu nghệ an
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng