Tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư
 
Tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư (31/08/2015 11:21 AM)

1. Trước khi quyết định đầu tư, Nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Nghệ An có thể truy cập Trang thông tin điện tử của tỉnh Nghệ An theo địa chỉ: http://nghean.gov.vn hoặc trực tiếp liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, cung cấp các tài liệu, thông tin cần biết về môi trường đầu tư và trình tự, thủ tục hành chính thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trường hợp muốn tìm hiểu đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN trên địa bàn tỉnh, Nhà đầu tư truy cập Trang thông tin điện tử của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tại địa chỉ: http://dongnam.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Ban quản lý Kinh tế Đông Nam để được hướng dẫn cụ thể.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan về môi trường đầu tư, thủ tục đầu tư ngay khi nhận được yêu cầu của Nhà đầu tư. Đối với các thông tin, tài liệu cụ thể chuyên ngành phải lấy ý kiến của các cơ quan chuyên ngành khác thì cung cấp thông tin, tài liệu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

3. Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

4. Trường hợp phải tổ chức khảo sát thực địa địa điểm thực hiện dự án (nằm ngoài KKT Đông Nam và các KCN), Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, mời các Sở, ngành và địa phương liên quan cùng Nhà đầu tư tổ chức đi khảo sát địa điểm dự kiến thực hiện dự án.

Sau khi tìm hiểu khảo sát thực tế, nếu nhà đầu tư quyết định đầu tư thì thực hiện quy trình thủ tục đầu tư theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Video giới thiệu nghệ an
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng