(06/05/2018 03:07 PM)
(13/02/2018 10:27 AM)
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mây tre trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và kế hoạch phát triển mây tre đến năm 2025
(06/02/2018 10:19 AM)
Quyết định ban hành kế hoạch quảng bá, xúc tiến các sản phẩm nông - lâm nghiệp, thủ công nghiệp đặc trưng bản địa, các sản phẩm đặc sắc của khu DTSQ  miền Tây Nghệ An gắn với phát triển kinh tế du lịch, giai đoạn 2018-2020
(16/12/2017 10:12 AM)
Nghị quyết về lế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
(13/12/2017 10:35 AM)
Quyết định phê duyệt đề án "nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất nông nghiệp tại các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2018"
(21/11/2017 10:44 AM)
Quyết định về việc phê duyệt Đề án "xây dựng và phát triển trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2025"
(20/11/2017 10:37 AM)
Quyết định về việc phê duyệt đề cương đề án " Điều tra, đánh giá Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 và cập nhật kế hoạch đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030
(12/09/2017 10:28 AM)
Quyết định phê duyệt tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
(13/07/2017 09:54 AM)
Nghị quyết bổ sung Điều 5 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND  ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh
(03/07/2017 09:29 AM)
Quyết định về việc phê duyệt đề án trồng cây Quế Quỳ tại huyện Quế Phong giai đoạn 2017-2020
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
Video giới thiệu nghệ an
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng